OPEN: Architectuurcafé lezing
donderdag 16 mei 2024 20:00 - 21:30
Locatie DOK in OPEN
Categorie Volwassenen
Tags lezing open
Download Toevoegen aan agenda
Terug

OPEN: Architectuurcafé lezing

Bouwen aan de levende stad.
Zaal open om 19:30 uur
Ruimte maken in de buurt. Sprekers van deze avond zijn Marc Bukman (Steenhuis Bukman architecten) en Tako Postma (Stadsbouwmeester Delft)

Marc Bukman heeft meer dan 15 jaar gewerkt aan de vernieuwing van de Bomenwijk. Aansluitend op een eerder stedenbouwkundig plan van Arjan Hebly, heeft Steenhuis Bukman Architecten een Masterplan opgesteld voor de gehele wijk, waarbij nieuwbouw en de vroeg-naoorlogse bebouwing samen een nieuwe stedenbouwkundige en architectonische eenheid vormen en de openbare ruimte nieuw leven ingeblazen is.In dit artikel lees je meer over de vernieuwing.

Tako Postma is nu 4 jaar stadsbouwmeester en zijn termijn is verlengd tot 2027. Hij vertelt over zijn kleine en grote successen, maar ook de dilemma’s waar hij voor staat: Hoe kan je samenhang tussen projecten in de hele stad bevorderen in 2 dagen per week? Gaan de ontwikkelingen snel genoeg? Aan zijn opdrachtgever, de gemeenteraad, heeft hij recent de vraag gesteld welke prioriteiten zij voor hem zien.Die vraag stelt hij vanavond ook aan de zaal: Kunnen wij samen formuleren wat de belangrijkste kwaliteiten van Delft zijn en hoe we die kunnen versterken? Welke rol moet de stadsbouwmeester daarin spelen, omdat anderen dat niet (vanzelf) doen? Moet hij adviseren op beleid; een toekomstbeeld van de stad schetsen; prijsvragen organiseren; of samen met een buurt aan het werk gaan om de omgeving te verbeteren, bijvoorbeeld?Tako bereidt een spel voor om samen de identiteit en de urgente opgaven van Delft te benoemen. Daarna discussiëren we met elkaar over wie welke rol in die ontwikkelingen wil of moet spelen.

Lees meer over de lezingen(reeks) op de website van Delft Design.